Články súvisiace s koloidnými produktmi

Prečo je MesoSilver najefektívnejšie koloidné striebro

Vo svete koloidov, plocha povrchu častíc je vlastnosť koloidu, ktorá priamo určuje schopnosť koloidu reagovať s prostredím. Inak povedané, efektívnosť koloidného striebra je určená práve hodnotou plochy povrchu častíc. Viac »

Porovnanie efektívnosti: MesoSilver a iónové striebro

Porovnanie anti-mikrobiálnej účinnosti voči baktérii e-coli výrobku MesoSilver a bežného výrobku s iónovým striebrom. Viac »

Porovnávacia tabuľka plochy povrchu

Tabuľka porovnáva plochu povrchu častíc niekoľkých komerčne vyrábaných produktov koloidného striebra. Viac »

Toxicita koloidného striebra

Purest Colloids, Inc. požiadali jedno z popredných nezávislých laboratórií v USA o vykonanie toxikologickej štúdie koloidného striebra MesoSilver. Viac »

Nie všetky koloidné produkty sú koloidy...

Keď hovoríme o kovových koloidoch, ako je napríklad koloidné striebro, termín koloid znamená častice v suspenzii, čo v prípade koloidného striebra znamená častice striebra o veľkosti nanometrov. Mnoho produktov predávaných ako „koloidné striebro” obsahuje v prevažnej miere ióny striebra, teda technicky sú to roztoky striebra, nie koloidy. Viac »

Ióny alebo častice

Koloidné striebro obsahuje striebro v dvoch výrazne odlišných formách: častice a ióny. Obsah striebra v produkte MesoSilver je obvykle v pomere: 80% častice a 20% ióny. Viac »

Čo je iónové striebro

Množstvo produktov na trhu je označovaných ako koloidné striebro, avšak v skutočnosti obsahujú v prevažnej miere iónové striebro. Viac »

O iónovom zlate

Iónové zlato je to, čo niektorí výrobcovia označujú ako ne-koloidné zlato. Monoatomárne zlato je ďalší názov, ktorý používajú niektorí výrobcovia na označenie svojich produktov iónového zlata. Iónové zlato je vo vode rozpustená soľ zlata. Soli zlata musia byť vodou rozpustné aby vytvorili iónové zlúčeniny. Avšak je dôležité vedieť, že iónové zlato nie je to isté, čo koloidné zlato. Viac »

Štúdie o koloidnom zlate

Tu sú uverejnené štúdie o koloidnom zlate - Účinky koloidného zlata na kognitívne funkcie a Použitie koloidného zlata pri liečení reumatickej artritídy. Viac »


Aké veľké (malé) sú Meso-častice?

Animácia ukazuje porovnanie relatívnej veľkosti nano-častíc v produkte MesoSilver. Pozri »

Meso-koloidy

Koloidné produkty, ktoré obsahujú Meso-častice, dostali názov Meso-koloidy (Mesocolloids). Pozostávajú z častíc čistých elementárnych kovov o veľkosti nanometrov rozptýlených v čistej deionizovanej vode. Vďaka časticiam o veľmi malých rozmeroch majú hodnotu plochy povrchu častíc mnohonásobne väčšiu ako koloidné produkty vyrábané inými metódami. Viac »

Meso-proces

Meso-proces (Mesoprocess) je obchodný názov patentovaného spôsobu výroby pravých koloidov. Proces bol vyvinutý výskumným tímom v Colloidal Science Laboratory. Viac »

Meso-častice

Meso-častice (Mesoparticles) sú veľmi malé častice, ktorých priemer je väčší ako samotný atóm, ale podstatne menší ako priemer tradičných malých častíc. Viac »

Bio-účinnosť

Väčšina dokumentov pojednávajúcich o bio-účinnosti produktov koloidného striebra nesprávne opisuje skutočný význam tohto termínu. Viac »

Častice striebra nepredstavujú hrozbu pre životné prostredie

Správa ukazuje, že nano-častice striebra nezostávajú vo forme „nano” keď sa dostanú do styku s bežným prostredím, ako je napríklad pôda alebo voda. V tom prípade sa spájajú a vytvárajú omnoho väčšie formy, ktoré sú biologicky menej aktívne, nie sú toxické, nevytvárajú ióny a sú neškodné pre pôdny a vodný život. (v anglickom jazyku) Viac »

História striebra

Tisícky rokov je striebro používané v medicíne a je známe ako anti-bakteriálny prostriedok civilizáciami na celom svete. Vedomosti o jeho liečebných, ochranných a regeneračných vlastnostiach je možné vysledovať hlboko do histórie, až do starovekého Grécka a Rímskej ríše. Viac »

História zlata

Najstaršie záznamy o používaní zlata na medicínske účely pochádzajú z Alexandrie v Egypte. Pred viac ako 5000 rokmi Egypťania užívali zlato na očistenie mysle, tela a ducha. Verili, že zlato pôsobí ako stimulátor životnej sily a zvýšenia vibrácií na všetkých úrovniach. Viac »

História medi

V priebehu histórie liečiteľa poznali hodnotu medi na získanie a udržanie optimálneho zdravia. Či už aplikovaná lokálne alebo podaná v potrave, bolo používaných mnoho foriem a zlúčenín medi (napríklad uhličitan meďnatý, kremičitan meďnatý, oxid meďnatý, síran meďnatý, chlorid meďnatý, atď.) na liečbu mnohých ochorení. Meď sa používala na liečebné účely už v starovekom Egypte, Grécku a Ríme, rovnako ako aj v dávnej Aztéckej civilizácii. Viac »


Striebro na popáleniny

Striebro je v medicíne používané tisícky rokov. Ošetrovanie rán striebrom bolo veľmi populárne v 19. storočí až do polovice 20. storočia, kedy sa začalo masívne používanie antibiotík. Avšak aj dnes má striebro v medicíne stále veľmi široké použitie. Viac »

Obväzy s koloidným striebrom

Použitím pravého koloidného striebra, ktorého obsah je tvorený v prevažnej miere nano-časticami striebra, je jednoduché si vyrobiť strieborné obväzy doma. Celý obväz sa jednoducho namočí do koloidného striebra a nechá sa vyschnúť. Viac o spôsobe použitia »

Strieborné ponožky

Prečítajte si, ako je možné si vyrobiť strieborné ponožky doma pri minimálnych nákladoch. Vychutnajte si všetky výhody anti-mikrobiálnych vlastností nano-častíc striebra v ponožkách. Už nikdy viac zápach nôh, už nikdy viac zapáchajúce topánky alebo tenisky. Viac »

Podvod Modrého muža

Pravdepodobne ste už videli video o mužovi menom Paul Karason, ktorému média dali prezývku „Modrý muž”. Aj keď správy stále tvrdia, že užíval koloidné striebro, je to ďaleko od pravdy. Príbeh Modrého muža je veľká mediálna dezinformácia, ktorá bola vyrobená a platená farmaceutickými spoločnosťami. Dôvodom tohto príbehu bolo vystrašiť ľudí a odhovoriť ich tak od užívania koloidného striebra. Spôsob bol ten, že sa tvrdilo, že stav Modrého muža bol spôsobený užívaním koloidného striebra, čím chceli naznačiť, že každého, kto bude užívať koloidné striebro, postihne podobný osud. Viac »


Ďalšie zdroje informácií

Táto stránka obsahuje správy a linky na príspevky venované zdraviu. Sú venované všetkým, ktorí sa zaujímajú o podporu a udržanie dobrého zdravia. Viac »