Meso-proces (Mesoprocess™)

Mesoprocess je obchodný názov patentovaného spôsobu výroby, ktorý bol vyvinutý výskumným tímom v Colloidal Science Laboratory, Inc.

Mesoprocess je proces používaný na výrobu koloidov takmer akéhokoľvek kovového prvku, vrátané prvkov zo skupiny platiny. Koloidy vyrobené touto jedinečnou technológiou sa nazývajú meso-koloidy.

Na začiatku výroby koloidov spôsobom „meso-proces” je kov o vysokej čistote 0,9999, bežne označovaná ako štvor-deviatková čistota. Aj keď detaily transformačného procesu, ktorý zmení tuhý kov na sub-nanometrové častice je obsahom výrobného tajomstva, koncept je celkom jednoduchý. Kov je najprv prevedený do tvaru skladajúceho sa z jednotlivých atómov. Jednotlivé atómy sú potom spájané do častíc, z ktorých každá pozostáva z deviatich atómov. V tom prípade striebro vytvára častice o veľkosti 0,65 nm, čo je 2,3 násobok veľkosti jednotlivého atómu. Tieto kovové častice sú potom rovnomerne rozptýlené v deionizovanej vode farmaceutickej čistoty. To vytvára koloidnú suspenziu. Takéto častice zostávajú vo vode rozptýlené natrvalo vďaka prítomnosti malého elektrického náboja nazývaného zeta potenciál. Výsledkom zeta potenciálu je vzájomná odpudivosť  častíc, a to udržiava častice vo vode rozptýlené rovnomerne a natrvalo.

Meso-koloidy neobsahujú chemické, proteínové ani žiadne iné prísady, iba čistý kov a čistú vodu.

Vývoj celého procesu od nápadu cez výskum až po vytvorenie špecializovaných zariadení potrebných na výrobu zabral výskumníkom v Colloidal Science Laboratory viac ako 15 000 hodín počas obdobia piatich rokov.