Zásady ochrany osobných údajov spoločnosťou SOLUMAR

Náš záväzok

SOLUMAR, s. r. o., ako prevádzkovateľ internetového obchodu „www.koloidnestriebro.sk” a v náväznosti na zákon č. 428/2002 Zb. „O ochrane osobných údajov”, sa zaväzuje rešpektovať a chrániť súkromie iných. Nasledujúce zásady sa vzťahujú na návštevníkov našich web stránok, odberateľov aktualít (newsletters), našich zákazníkov, zaregistrovaných záujemcov o zasielanie ponukových listov a záujemcov, ktorí si vyžiadali alebo stiahli informácie z našich web stránok.

Zaväzujeme sa chrániť Vaše osobné údaje podľa zákona č. 428/2002 Zb. „O ochrane osobných údajov” a rešpektovať utajenie údajov o všetkých našich zákazníkoch a návštevníkoch.

Rešpektujeme súkromie a dôvernosť všetkých informácií a zaväzujeme sa, že tieto údaje nebudú predané ani inak poskytnuté žiadnej ďalšej spoločnosti.

Všetky osobné údaje budú udržiavané ako utajované a chránené pred zneužitím na marketingové účely inými spoločnosťami. Príležitostne môžete byť požiadaní o kontrolu Vašich údajov aby sme boli schopní lepšie prispôsobiť správy a oznamy o novinkách zaregistrovaným záujemcom. Poskytnuté informácie môžeme použiť na také účely ako napr. odpovede na žiadosti, zlepšenie našich web stránok, alebo priamu komunikáciu so zaregistrovanými záujemcami k odberu aktualít.

Rešpektujeme dôvody, pre ktoré nám naši zákazníci poskytli svoje osobné údaje. V náväznosti na naše zásady, poskytnuté informácie budú použité len na účely nevyhnutné k prevádzke tohto internetového obchodu (t.j. starostlivosť o zákazníkov, technická podpora, zasielanie objednaných produktov, a pod.) Príležitostne môžeme kontaktovať jednotlivcov, ktorí si vyžiadali informácie týkajúce sa marketingu / predaja / výskumu.

Ak ktokoľvek z našich zákazníkov vyjadrí želanie, aby už v budúcnosti nebol našou spoločnosťou kontaktovaný, toto prianie bude rešpektované. Zaväzujeme sa, že na prianie zákazníka budú všetky ním poskytnuté osobné údaje vymazané z našej databázy slúžiacej na prevádzku tohto internetového obchodu. Avšak údaje zaevidované v účtovnom systéme (t.j. adresa fakturácie, a pod.) nie je možné vymazať.

Nikde na našich web stránkach nežiadame našich návštevníkov o povolenie uverejnenia svojho mena v rôznych marketingových zoznamoch, čo automaticky znamená, že žiadne takéto zoznamy nevytvárame ani neposkytujeme iným.

Rešpektujeme práva našich zákazníkov. Všetky počítače, ktoré obsahujú údaje o našich zákazníkoch sú prístupné iba osobám, ktoré to nevyhnutne potrebujú. Berieme to veľmi vážne.

Ak požadujete ďalšie informácie o spoločnosti SOLUMAR, s. r. o., alebo pomoc pri používaní našich web stránok, môžete nás kontaktovať zaslaním e-mailu.